Lääkärin vastaanottopalkkiosta sekä useimmista hedelmöityshoitotutkimuksista ja toimenpiteistä on mahdollista anoa korvausta Kelalta. Korvauksen perusteita ovat mm. sairausvakuutuskorvauksen yleisten periaatteiden täyttyminen sekä alle 43 vuoden ikä. Pääsääntöisesti Kela korvaa kolme koeputki- ja/tai mikrohedelmöityshoitoa. Tarvittaessa hoitava lääkäri kirjoittaa korvaushakemuksen ratkaisemista varten maksullisen lausunnon.

Hinnasto on osittain ohjeellinen tarvittavien käyntien ja toimenpiteiden vaihdellessa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Hoitojen hinnat eivät sisällä lääkekustannuksia.

» Tutustu Ovumia Rahoitukseen

Hinnasto voimassa 1.1.2017 alkaen.

Ensikäynti Hinta Omavastuu
Erikoislääkärin vastaanotto 60-90 min, ensikäynti
sis. ultraäänitutkimukset
186 € 145 €
» Hedelmällisyyskatsastus Hinta Omavastuu
Erikoislääkärin vastaanotto 45-60 min,
sis. ultraäänitutkimukset
186 € 145 €
Erikoislääkärin vastaanotto Hinta Omavastuu
Vastaanottokäynti 20 min – 90 min 89 – 164 € 75,50 – 137 €
Puhelinkonsultaatio 30 – 45 € 26 – 41 €
Lääkärin B-lausunto, laaja 89 € 74 €
Ultraäänitutkimukset 101 – 195 € 90 – 169 €
Perustutkimukset Hinta Omavastuu
Siemennestetutkimus 84,50 € 69,50 €
Munanjohtimien aukiolotutkimus sis. 30 min vastaanotto 295 € 252,50 €
Infektionäytteet 127 € 110 €
Hedelmöityshoidot Hinta Omavastuu
Koeputkihedelmöitys (IVF) ilman UÄ 2256 € 1919 €
Koeputkihedelmöitys (IVF) 2 UÄ 2636 € 2250 €
Mikrohedelmöitys (ICSI) ilman UÄ 3073 € 2646 €
Mikrohedelmöitys (ICSI) 2 UÄ 3453 € 2977 €
Inseminaatio (AIH) 2 UÄ 565 € 494,50 €
Alkioiden jatkoviljely 391 € 339 €
Alkionkuoren avaus 439 € 439 €
Siittiöiden DNA-fragmentaatiotesti 327 € 327 €
Kypsien siittiöiden sitoutumistesti (HBA) 105 € 105 €
Kypsien siittiöiden valinta ICSI-hoidossa (PICSI) 136 € 136 €
EmbryoScope-viljely 437 € 437 €
EmbryoGlue alkionsiirrossa 368 € 368 €
Luovutetut siittiöt/yksi hoito 790 € 790 €
Alkioiden pakastus ja säilytys 1 v 407 € 407 €
Pakastetun alkion siirto 868 € 760 €
Pakastetun alkion siirto 1 UÄ 1013 € 880,50 €
Kivesbiopsia 518 – 618 € 451-539 €
Siemennesteen pakastus ja säilytys 1 v 472 € 472 €
Alkioiden tai siemennesteen jatkosäilytys/vuosi 152 € 152 €
Hedelmöityshoito ICSI luovutetuilla munasoluilla 7122 € 6852 €
Hedelmöityshoito luovutetuilla munasolupankista sulatetuilla munasoluilla (min 7 munasolua) 6360 €  6090 €
Hedelmöityshoito oman luovuttajan sukusoluilla ota yhteyttä
Raskaudenajan ultraäänitutkimus Hinta Omavastuu
Varhaisraskauden UÄ (vkoon 12 asti)
sis. vastaanottokäynti 30 min
122 € 91,50 €
NIPT-tutkimus, perus (alle 12 rvk) 650 € 619,50 €
NIPT-tutkimus, perus (yli 12 rvk) 654 € 621,50 €
NIPT-tutkimus, laaja (alle 12 rvk) 810 € 779,50 €
NIPT-tutkimus, laaja (yli 12 rvk) 814 € 781,50 €
Ennakoiva munasolupakastus Hinta
+ Pakettihinta yhdellä munasolukeräyksellä 2629 €
 

Sisältää ennakoivan munasolupakastuksen neuvontakäynnin 90 min., psykologin lahjasoluneuvonnan ja lausunnon, ultraäänikäynnit, munasolukeräyksen suunnittelukäynnin, munasolukeräyksen, munasolupakastuksen ja säilytyksen 1 v. Ei sisällä lääkkeitä.

Säilytyssopimus tehdään 5 vuodeksi kerrallaan. Säilytysmaksut ensimmäisen vuoden jälkeen:
29 ikävuoteen saakka 152 €/v
30-35 -vuotiaana 203 €/v
yli 35-vuotiaana 406 €/v

+ Pakettihinta kahdella munasolukeräyksellä 4534 €
 

Sisältää ennakoivan munasolupakastuksen neuvontakäynnin 90 min., psykologin lahjasoluneuvonta ja lausunto, ultraäänikäynnit, kaksi munasolukeräyksen suunnittelukäyntiä, kaksi munasolukeräystä, munasolupakastus ja säilytys 1 v. Ei sisällä lääkkeitä.

Säilytyssopimus tehdään 5 vuodeksi kerrallaan. Säilytysmaksut ensimmäisen vuoden jälkeen:
29 ikävuoteen saakka 152 €/v
30-35 -vuotiaana 203 €/v
yli 35-vuotiaana 406 €/v

Alkiodiagnostiikka Hinta
+ Alkioiden kromosomitutkimus – PGS alkaen 1691 €
Hinta ei sisällä alkioiden biopsiamaksua.

PGS-tutkimus tehdään ICSI- tai IVF hoidon alkioista Next Generation Sequencing (NGS) tai Array-CGH -menetelmällä. Tutkimusta varten otetaan solunäyte 5.-6. päivänä blastokystivaiheen alkiosta. Alkiot pakastetaan heti näytteenoton jälkeen vitrifioimalla. PGS-tutkimuksen mukaisesti kromosomistoltaan normaalit alkiot voidaan siirtää kohtuun myöhemmin.

IVF- ja ICSI-hoidoissa siirto- ja pakastuskelpoisiksi luokitelluista alkioista jopa 40-50 % on kromosomistoltaan epänormaaleja, yli 40-vuotiaiden kohdalla luku voi olla yli 80 %. PGS:n avulla vältetään turhia siirtoa alkioilla, joilla ei ole mahdollisuuksia kehittyä normaalisti. Samalla raskaustulokset paranevat ja keskenmenojen riski vähenee.

Hinta sisältää alkioiden häiriöttömän viljelyn jatkuvaseurantaisella time-lapse -menetelmällä (EmbryoScope®).

+ Yhden geenivirheen alkiodiagnostiikka (PGD) 2955-4600 €
Hinta ei sisällä alkioiden biopsiamaksua.

PGD sisältää yksittäisen geenivirheen paljastavan testin kehittämisen ja toteutuksen ICSI-hoidon yhteydessä (1-10 alkiota). Tutkimusta varten otetaan solunäyte 5.-6. päivänä blastokystivaiheen alkiosta. Alkiot pakastetaan heti näytteenoton jälkeen vitrifioimalla. Diagnoosin perusteella terveet alkiot voidaan sulattaa ja siirtää kohtuun myöhemmin.

PGD:llä voidaan auttaa pareja, joilla tiedetään olevan suuri riski saada vakavasta perinnöllisestä sairaudesta kärsivä lapsi. Edellytyksenä on, että sairauden aiheuttava geenivirhe tunnetaan.

Hinta sisältää alkioiden häiriöttömän viljelyn jatkuvaseurantaisella time-lapse -menetelmällä (EmbryoScope®).

+ Periytyvän kromosomirakennemuutoksen alkiodiagnostiikka (Kromosomi-PGD) 3026 €
Hinta ei sisällä alkioiden biopsiamaksua.

Kromosomi-PGD-tutkimus tehdään ICSI- tai IVF- hoidon 1-8:lle alkioille NGS:ää tai korkearesoluutioista aCGH-menetelmää käyttäen. Tutkimusta varten otetaan solunäyte 5.-6. päivänä blastokystivaiheen alkiosta. Alkiot pakastetaan heti näytteenoton jälkeen vitrifioimalla. Diagnoosin perusteella terveet alkiot voidaan siirtää kohtuun myöhemmin.

Kromosomi-PGD:llä voidaan selvittää perinnölliset kromosomirakenteen poikkeavuudet alkioista. Esimerkiksi balansoidun translokaation kantajan alkioista voidaan selvittää, onko kromosomimateriaalin määrä normaali.

Hinta sisältää alkioiden häiriöttömän viljelyn jatkuvaseurantaisella time-lapse -menetelmällä (EmbryoScope®).

+ MitoGrade™ – alkion elinkykyä ennustava testi 306 €
MitoGrade™ on alkion elinkykyä ennustava testi, joka perustuu siihen, että alkion liian suuri mitokondriaalisen DNA:n määrä estää raskauden. Testin avulla voidaan valita elinkyvyltään parhaat alkiot siirtoon. Alkiodiagnostiikkahoidoissa normaalin kromosomituloksen saaneille alkioille voidaan tehdä MitoGrade™ lisätutkimuksena samasta alkionäytteestä. MitoGrade™-tutkimuksen hinta on 306 € riippumatta hoidossa tutkittujen alkioiden määrästä.
Alkiobiopsia
sis. näytteiden mahdolliset kuljetuskustannukset
397 € + 61 €/biopsioitu alkio
Muut tutkimukset Hinta Omavastuu
PAD, 1-3 pientä näytettä 100 € 88 €
Papa 45 € 40 €
Psykologikäynnit Hinta Omavastuu
Käynti 45 min – 60 min 80 – 95 € 80 – 95 €
Käynti 90 min 140 € 140 €
Parisuhdekatsastus 150 € 150 €
Lahjasukusoluneuvonta ja lausunto 160 € 160 €
Muut maksut Hinta Omavastuu
Toimistomaksut 6 – 13 € 6 – 13 €
Peruuttamaton aika 65 € 65 €

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Tarkistamme luottotiedot.