Noin 15–20 % hedelmällisessä iässä olevista pareista kohtaa jossain elämänsä vaiheessa tahatonta lapsettomuutta. Onneksi useimpia heistä voidaan auttaa hedelmöityshoidoilla. Lahjoitettuja sukusoluja voidaan tarvita, jos lasta toivovien henkilöiden oma sukusolutuotanto ei toimi, omissa sukusoluissa on toiminnallista vikaa tai parin omista sukusoluista syntyneellä lapsella olisi huomattava vaikean perinnöllisen sairauden riski.

Munasolujen tai siittiöiden lahjoittajana autat lapsettomia pariskuntia. Maksamme hedelmöityshoitolain mukaisen korvauksen.

Maassamme tehdään vuosittain satoja lapsettomuushoitoja luovutetuilla sukusoluilla. Näistä hoidoista on syntynyt jo tuhansia lapsia heitä kovasti kaivanneille vanhemmille.

Suomessa sukusolujen luovuttamista säätelee vuonna 2007 voimaan astunut hedelmöityshoitolaki. Sukusolujen lahjoittaminen ei velvoita eikä oikeuta lapsen vanhemmuuteen. Hedelmöityshoitolain mukaan yhden luovuttajan sukusoluista voi syntyä lapsi viiteen eri perheeseen. Samaan perheeseen voi syntyä useampi lapsi saman luovuttajan sukusoluista. Luovuttaja ei saa tietää, kenelle sukusoluja on käytetty, eikä syntyneiden lasten vanhemmilla ole oikeutta luovuttajan henkilötietojen saamiseen. Luovuttajalla on kuitenkin halutessaan oikeus tietää, onko hänen sukusoluillaan tehdyistä hoidoista syntynyt lapsia. Luovuttajalla on oikeus peruuttaa lahjoituksensa käyttämättömien solujen osalta, jos hän tulee toisiin ajatuksiin esimerkiksi elämäntilanteensa muuttuessa.

Hedelmöityshoitolain mukaan lahjoitettujen sukusolujen avulla syntyneillä lapsilla on täysi-ikäisinä (18 vuotta) oikeus saada tietää lahjoittajan henkilöllisyys. Edellytyksenä tiedonsaannille on se, että vanhemmat kertovat lapselle, miten hän on saanut alkunsa. Nykyään vanhempia kannustetaan asiassa avoimuuteen.

Tutkimusten mukaan osa lahjasolujen avulla syntyneistä lapsista haluaa aikuisena ottaa yhteyttä luovuttajaan saadakseen lisätietoa biologisesta alkuperästään. Aiempien kokemusten perusteella yhteydenotot tapahtuvat hyvässä hengessä ja ovat merkityksellisiä kokemuksia asianosaisille. Luovuttaja ei kuitenkaan ole velvollinen tapaamiseen tai yhteydenpitoon lahjasoluista syntyneen henkilön kanssa.

Lisätietoa miehille

Siemennesteen luovuttajan tulee olla terve, 18–45-vuotias mies. Luovuttajaksi haluavalle tehdään ensin siemennesteen tutkimukset, joista selviää, soveltuuko hän siemennesteen laadun perusteella luovuttajaksi. Ennen varsinaista siittiöiden luovutusta tehdään lääkärintarkastus. Lahjoittajalla on mahdollisuus keskustella sukusolujen luovuttamiseen liittyvistä psykologisista ja eettisistä kysymyksistä myös psykologimme kanssa.

Erilaisia luovuttajia tarvitaan. Pariskunnalle pyritään valitsemaan luovuttaja, jonka ulkonäköpiirteet (ihon, silmien ja hiusten väri, pituus ja etninen alkuperä) vastaavat mahdollisimman hyvin pariskunnan miehen piirteitä. Halutessaan mies voi luovuttaa sukusoluja myös naisparille tai lasta toivovalle itselliselle naiselle.

Anna lahjaksi elämä. Tule luovuttajaksi! Ota yhteyttä puh. 040 844 2700 tai info(a)ovumia.fi.

Lue lisää siittiöiden lahjoittamisesta tai tutustu esitietolomakkeeseen.

Lisätietoa naisille

Munasolujen lahjoittajaksi sopii 20–35-vuotias terve nainen. Olisi hyvä, jos munasolujen luovuttajalla olisi jo omia lapsia, mutta lahjoittajaksi sopii myös lapseton nainen.

Kutsumme munasolun lahjoittamista harkitsevat tapaamiseen lääkärimme kanssa. Kerromme yksityiskohtaisesti munasolujen lahjoittamiseen tarvittavasta hormonihoidosta ja munasolujen keräyksestä. Varmistamme, ettei munasolujen luovuttamiselle ole lääketieteellisiä esteitä. Kaikki munasoluluovuttavat käyvät vielä psykologimme luona saamassa lahjasoluneuvonnan, jossa käydään perusteellisesti läpi hoitoihin liittyviä psykologisia ja eettisiä kysymyksiä.

Anna lahjaksi elämä. Tule luovuttajaksi! Ota yhteyttä kätilö Ninni Wäre puh. 045 604 8474 tai info(a)ovumia.fi.

Lue lisää munasolujen luovuttamisesta tai tutustu esitietolomakkeeseen.