• fi
    • sv
    • en

Hedelmöityshoito­klinikka Ovumia ottaa ensimmäisenä Suomessa käyttöön alkion kromosomi­tutkimuksen viljelynesteestä

Alkiodiagnostiikan avulla saavutetaan paremmat raskaustulokset valitsemalla siirtoihin kromosomistoltaan normaalit alkiot. Ovumian monivuotisen tutkimustyön tuloksena kehitetty niPGT-A menetelmä on täysin uudenlainen tapa tehdä alkioiden kromosomitutkimusta ja optimoida alkioiden siirtojärjestys. Uusi menetelmä on alkioille hellävarainen, koska alkioon ei tarvitse kajota. Ovumia ottaa menetelmän käyttöön ensimmäisenä Suomessa ja on näin ollen yksi edistyksellisimmistä klinikoista koko Euroopan mittakaavassa.

Edistyksellinen hellävarainen kromosomitutkimusmenetelmä vähentää riskejä

Tuloksettomien lapsettomuushoitojen taustalla on hyvin usein alkion kromosomien lukumäärän poikkeama. Nämä ihmisen lisääntymisen normaaliinkin fysiologiaan liittyvät poikkeamat yleistyvät naisen iän myötä. Koeputkihedelmöityshoitojen yhteydessä on jo vuosia ollut mahdollista tehdä alkioiden kromosomitutkimus ja valita normaalin testituloksen saanut alkio siirrettäväksi kohtuun. Tutkimus on tähän asti tehty ottamalla alkiosta muutaman solun kokoinen näyte DNA:n eristämistä varten. Näytteenottoon liittyy kuitenkin pieni alkion vaurioitumisen riski, joka voi heikentää alkion elinkykyä. Tämän riskin poistamiseksi Ovumia ottaa käyttöön alkioon kajoamattoman kromosomitutkimusmenetelmän, joka perustuu alkion viljelyliuokseensa erittämän DNA:n tutkimiseen. Tämä palvelu, niPGT-A (Non-Invasive Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy) tulee tarjolle toukokuussa 2022 Ovumian Tampereen klinikalla ja myöhemmin Ovumian Helsingin klinikalla.

Pitkän tutkimustyön tuloksena poikkeuksellinen menetelmä

Alkioiden havaittiin erittävän DNA:ta niitä ympäröivään viljelyliuokseen viime vuosikymmenen keskivaiheilla. Viljelyliuoksen DNA:n käyttöä alkion kromosomitutkimukseen on vaikeuttanut munasolujen mukana äidistä peräisin olevan DNA:n kulkeutuminen viljelyliuokseen. Äidin DNA:n poistaminen viljelyliuoksesta on osoittautunut haastavaksi. Alkioviljelyliuoksen DNA:ta on tutkittu Ovumiassa vuodesta 2017 lähtien. ”Työn tuloksena olemme kehittäneet riittävän yksinkertaisen ja luotettavan menetelmän äidistä peräisin olevan DNA:n tehokkaaksi poistamiseksi, jonka myötä alkioviljelyn nesteestä tehtävän kromosomitutkimuksen luotettavuus on korkea”, kertoo alkiodiagnostiikan uranuurtaja Peter Bredbacka. ”Liuostutkimustulos saadaan luotettavasti jo viidennen päivän alkioista ja tämä on menetelmässämme poikkeuksellista.”

Paras menetelmä alkioiden siirtojärjestyksen määrittämiseksi

Uudella menetelmällä vältetään alkioon kohdistuva solunäytteen ottamiseen liittyvä riski. Uusi menetelmä on erityisen hyvä alkioiden valintatyökalu hoidoissa, joissa saadaan paljon tutkittavia alkioita. Testituloksen tietoa käytetään hyväksi asetettaessa alkioita alkionsiirtojärjestykseen, jonka perusteella voidaan valita parhaat alkiot siirtoon. Uudella niPGT-A menetelmällä voidaan saada käytettäväksi jopa enemmän alkioita kuin solunäytteeseen perustuvassa menetelmässä.

Lisätietoja:

Alkiodiagnostiikan asiantuntija Peter Bredbacka
peter.bredbacka@ovumia.fi
Vanhempi embryologi, asiakkuusjohtaja Kirsi Kananen
kirsi.kananen@ovumia.fi
Hedelmöityshoitobiologi Niina Viitanen
niina.viitanen@ovumia.fi

←  Takaisin