Antaisitko elämän lahjan, lahjoittaisitko sukusolujasi?

Kätilönä tiedän, että syntymän hetki on aina kallisarvoinen ja ainutlaatuinen. Kun puhutaan hedelmöityshoidoista, paljon on kuitenkin tapahtunut jo ennen sitä. Monta polkua on jo kuljettu, monta kuoppaa kierretty ja mäkeä kavuttu ennen kuin on päästy siihen pisteeseen, että pienen ja ruttuisen käärön saa sulkea tiukasti syliinsä. Joskus tähän tarvitaan vielä vähän enemmän apua.

Nykyisessä työssäni autan ihmisiä, joille tehdään hedelmöityshoitoja lahjoitetuilla sukusoluilla. Lahjoittajat ovat päättäneet antaa omia munasolujaan tai siittiöitään lapsettomille, jotka eivät muuten voisi saada lasta. Tämä ei ole itsestään selvä asia eikä päätös sukusolujen lahjoittamisesta ole pikku juttu. Se on tärkeä ja arvokas päätös lahjoittajalle, joka joutuu miettimään asiaa ja päätöksensä vaikutuksia koko loppuelämänsä kannalta, mutta se on tärkeä päätös myös lahjan vastaanottajan kannalta. Hänelle tämä lahjoittajan päätös tarkoittaa uutta, joskus jopa viimeistä, mahdollisuutta saada hartaasti toivomansa lapsi.

Lahjoittaisinko sukusoluja?

Olen huomannut, että moni miettii sukusolujen lahjoittamista, mutta lopullisen päätöksen tekemiseen tarvittaisiin lisää rohkeutta tai tietoa. Silloin kannattaa tulla juttelemaan tai soittaa meille. Se ei sido mihinkään, mutta keskustelut ammattilaisten kanssa varmasti helpottavat päätöksentekoa – oli se sitten kumpaan suuntaan tahansa.

Kaikilla klinikoillamme on lahjoittajille nimetty omat yhteyshenkilöt, jotka ovat kaikki kätilöitä ja lahjasoluhoitojen rautaisia ammattilaisia. Yhdessä lahjasoluhoidoista vastaavien lääkäreiden kanssa he huolehtivat lahjoittajien hyvinvoinnista ja ovat heidän tukenaan koko prosessin ajan. Ei ole niin ”tyhmää” kysymystä etteikö sitä kehtaisi esittää, eikä niin höpsöä ajatusta ettei sitä kehtaisi kertoa.

Päätöksenteon tueksi

Päätöksentekovaiheeseen kuuluu aina lahjasoluneuvonta, jossa lahjoittamista harkitseva keskustelee psykologin tai lääkärin kanssa lahjoittamisen psykologisista puolista. Siinä käydään muun muassa läpi, mitä lahjoittaminen tarkoittaa lahjoittajalle – ja mitä se tarkoittaa lahjasolujen avulla mahdollisesti syntyvälle lapselle tai mahdollisille lahjoittajan omille lapsille. Meille on hyvin tärkeää, että lahjoituspäätöksen tekevä on miettinyt asiaa tarkkaan ja on sinut asian kanssa.

Tärkeä näkökulma päätöksenteossa on myös tutustua siihen, mitä laki sanoo sukusolujen lahjoittamisesta. Suomessa hedelmöityshoitolaki määrittää muun muassa sen minkä verran lahjoitettujen sukusolujen vastaanottajat saavat tietää lahjoittajasta (vain etnisen alkuperän, pituuden sekä silmien ja hiusten värin) sekä määrää, että kaikki lahjoittajat on rekisteröitävä. Lain mukaan vastaanottaja ei saa tietää lahjoittajan henkilöllisyyttä (eikä lahjoittaja vastaanottajan), mutta lahjasoluhoitojen seurauksena syntyneellä lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus saada tietää lahjoittajan henkilöllisyys niin halutessaan. Laki on ollut voimassa vasta vuodesta 2007, joten nähtäväksi jää kuinka moni haluaa lähteä selvittämään biologista alkuperäänsä.

Moni lahjoittaja kokee lahjoittamisen itselleen hyväksi tavaksi auttaa ja pitää asiaa niin tärkeänä, että haluaa lahjoittaa sukusolujaan useammankin kerran. Hedelmöityshoitolaki rajoittaa lahjoitusten määrää siten, että yhden lahjoittajan sukusoluilla saa syntyä lapsia enintään viiteen eri perheeseen.

Kallisarvoinen lahja

Sukusoluja voivat lahjoittaa terveet 20-35-vuotiaat naiset ja 18-45-vuotiaat miehet. Omia lapsia ei tarvitse olla, mutta olen huomannut, että usein oman lapsen saaminen vaikuttaa myönteisesti lahjoittamispäätöksen tekemiseen ja ikään kuin herkistää miettimään asiaa. Oman vanhemmuuden kautta monella herää halu auttaa ja tarjota kokemus vanhemmuudesta muillekin. Toisaalta moni nuori ajattelee, että on juuri sopivassa elämäntilanteessa voidakseen auttaa tahattomasti lapsettomia ennen kuin on aika miettiä oman perheen perustamista.

Me täällä klinikalla olemme kiitollisia ihan jokaisesta lahjoittajasta. Lahjoitettu sukusolu on meidän näkökulmastamme arvokkain lahja jonka voi antaa ja vastaanottaa. Se on aina mahdollisuus uuteen elämään. On hienoa nähdä miten vilpittömästi lahjoittajat haluavat auttaa lapsettomia. He tekevät sen täydestä sydämestään, ihan niin kuin me klinikalla työskentelevätkin.

←  Takaisin