Meillä on yhteinen maali – lapsen saaminen vaatii yksilöllistä hoitoa ja jatkuvaa oppimista – henkilökunta­esittelyssä Kati Pentti

Olen koulutukseltani lääketieteen tohtori, synnytys ja naistentautien erikoislääkäri ja suorittanut lisääntymislääketieteen lisäkoulutuksen. Toimin vastaavana lääkärinä Ovumia Tampereella. 

Miksi kirjoitan nyt tätä blogia?

Halusin kertoa toiminnastamme asiakkaidemme hyväksi. Kirjoittaa siitä, kuinka jokainen asiakkaamme saa ja ansaitsee yksilöllisen kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen.

Kaikkien Ovumian asiantuntijoiden työhön kuuluu moniammatillinen yhteistyö asiakkaidemme hyväksi. Toivon, että tämä yhteistyö myös välittyy ulospäin selkeästi.

Koronapandemia asettaa omat haasteensa myös meidän erikoisalalla. Käytämme työssämme suu-nenämaskia, tehostettua hygieniasiivousta ja tarkkaa ohjeistusta niin työntekijöidemme kuin asiakkaidemme suojaksi. Meillä kaikilla, niin henkilökunnalla kuin asiakkailla, on yhteinen vastuu koronaviruksen leviämisen tehokkaassa ehkäisyssä. Kiitos kuuluu kaikille ohjeistuksen noudattamisesta.

Valitettavasti koronapandemia on tuonut myös uusia viestintä- ja kommunikointihaasteita työhömme. Esimerkiksi suu-nenämaskin käytön seurauksena ihmisille tärkeiden ilmeiden ja eleiden näkemättä jääminen normaalissa vuorovaikutuksessa luo epävarmuutta siitä, onko viestintä ymmärretty ja hyväksytty. Myös empatian ja myötätunnon osoittaminen on haasteellista ilman normaalisti näkyviä ilmeitä ja eleitä – sanat eivät aina riitä oikealla tavalla kuvaamaan tuntemaamme myötätuntoa, jota koemme keskustellessamme asiakkaidemme kanssa lapsettomuuden hoidosta. Mikäli asiakkaamme kokevat tarvitsevansa tukikeskusteluja, pyrimme tarjoamaan aina mahdollisuutta keskustella lapsettomuuspsykologimme Mirka Paavilaisen kanssa.

Jo ennen asiakkaidemme ensikäyntiä pyydämme asiakkaitamme jo hyvissä ajoin lähettämään klinikallemme potilaskohtaiset esitiedot ja mahdolliset aiemmat potilaskertomukset. Tämän tarkoituksena on, että hyvissä ajoin ennen asiakkaan ensikäyntiä lääkäri on saanut mahdollisuuden tutustua lähetettyihin tietoihin ja tarpeen mukaan lääkäri on tehnyt jo alustavaa tarvittavaa konsultaatiota esimerkiksi biologien kanssa. Tämä ennalta tehty esityö mahdollistaa sen, että asiakkaan ensikäynnillä jää enemmän aikaa keskittyä asiakkaan sen hetkiseen tilanteeseen ja toiveisiin. Esitietojen saapuminen viimeistään pari päivää ennen ensikäyntiä riittää useimmiten lääkärille asioihin perehtymiseen.

Tärkeää on tiedostaa, että toimintaamme säätelevät hedelmöityshoitolaki ja kudoslaki. Näiden lisäksi kaikkia hoitojamme säätelee kunkin asiakkaan oma lisääntymisterveys. Vaikka työskentelemme asiakkaidemme lapsiunelman toteuttamiseksi, joudumme pitäytymään lääketieteellisesti perustelluissa hoitolinjauksissa noudattaen vallitsevaa lainsäädäntöä. Valitettavasti aina tarjottu ja tarkkaan harkittu ja arvioitu hoitolinjaus ei ole sitä, mitä asiakas haluaa ja toivoo, mutta hoitoa tarjoavana osapuolena kannamme vastuun päätöksistämme. Pyrimme kuitenkin aina tarpeen mukaan miettimään vaihtoehtoisen ratkaisun lapsiunelman toteuttamiseksi.

Asiakkaan ensikäynnillä pyrimme aina käymään asiakkaan kanssa tehdyn hoitosuunnitelman läpi. Kirjamme myös tehdyn hoitosuunnitelman potilaskertomukseen. Mikäli ensikäynnillä sovitaan jo erityisen hedelmöityshoidon aloittamisesta, käymme aina asiakkaan kanssa läpi hoitoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet ja luonnollisesti myös tehtävä hoito sovitaan yhteisesti.

Tiedämme, että ensikäynnillä asiakkaalle kerrottava tietomäärä on suuri. Mikäli asiakkaalle ei ole aiemmin tehty lapsettomuushoitoja, kaikki annettu tieto voi tuntua oudolta ja vieraalta ja osaa asiakkaista se voi pelottaakin. Tämä on täysin ymmärrettävää. Suuri osa annetusta tiedosta unohtuukin jo asiakkaan poistuessa vastaanottohuoneen ovesta.

Asiakkaan saaman tiedon määrä on erityisen suuri varsinkin silloin, jos tarvitaan normaalin neuvonnan lisäksi esimerkiksi alkiodiagnostista lisäneuvontaa biologin antamana. Lähes poikkeuksetta tämä lisäneuvonta pyritään järjestämään toisena vastaanottoaikana irrallaan ensikäynnistä.

Lääkärin ja mahdollisesti biologin antaman neuvonnan jälkeen asiakkaan tulee itse arvioida, onko hän hoidettavana osapuolena mielestään saanut riittävän kattavasti tietää suunniteltuun hoitoon liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Lisäksi asiakas on saanut hinta-arvion hänelle tehtävästä hoidosta. Mikäli asiakas kokee, että hän ei ole saanut riittävän kattavaa neuvontaa tai hän ei ymmärrä hänelle tehtävää hoitoa, hänen ei tule allekirjoittaa hoitosopimustaan eikä tule aloittaa hoitoaan ennen kuin hän hoidettavana osapuolena on ymmärtänyt hoitoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet ja hoidon hinnan. Tarvittaessa neuvonta järjestetään aina tarpeen mukaan uudelleen keskustelukäyntinä, jotta asiakas kykenee tekemään rauhassa päätöksensä hoidon aloittamisen suhteen.

Tehdyt hoitolinjaukset toteutetaan aina parhaan tietämyksen mukaan. Jokainen asiakas on yksilö, jonka henkilökohtainen lapsettomuushistoria ja lisääntymisterveys huomioiden pyrimme rakentamaan yhteistyössä mahdollisimman optimaalisen hoidon. Asiakas itse päättää, onko hän hoidettavana osapuolena valmis sitoutumaan tarjottuun hoitomuotoon.

Lisääntymislääketiede on kuitenkin monimutkainen tieteen erikoisala. Sitä ei voi koskaan täysin oppia. Joka hetki opitaan lisää uutta ja ei ole ennenkuulumatonta, että joskus jopa palataan askel tai kaksi taaksepäin käyttämään jo ehkä aiemmin hyllytettyä hoitokäytäntöä uuden näyttöön perustuvan tiedon valossa.

Lapsettomuushoitoja voi olla toki mahdollista tehdä kaavamaisesti ymmärtämättä lainkaan lisääntymisfysiologiaa. Mutta ainoastaan lisääntymislääketieteen keinoin voidaan kertoa esimerkiksi, miksi ennenaikaisten munasarjojen vajaatoiminnasta kärsivän naisen jokainen kuukautiskierto ei tuotakaan annetuista hormonipistoksista huolimatta kehittyviä munarakkuloita (tietämättä onko munarakkulassa munasolua), ja miksi taas joskus hormonipistokset tuottavatkin munarakkuloita. Eli jokaisen hoidettavan naisen oma lisääntymisfysiologia määrittelee sen, miten hyvin hänen omat munasarjat reagoivat annettavalle hormonihoidolle.

Tärkeää on muistaa, että nykyaikaisessa hyvässä lapsettomuusklinikassa tehdyn hedelmöityshoidon avulla aikaansaadut alkiot tulevat olemaan aina yhtä hyviä kuin hoidettavien osapuolien omat munasolut ja siittiöt ovat. Valitettavasti mikään hoito ei pysty todistetusti korjaamaan mahdollista munasolu- tai siittiöperäistä vikaa. Ainoastaan lahjasukusoluhoidot luovutetuilla sukusoluilla voi auttaa raskaaksi tulemisessa, mikäli taustalla on hoidettavien osapuolien omien sukusolujen vika.

Vaikka kohtaamisemme vastaanottotilanteessa voivat joskus tuntua asiakkaan näkökulmasta katsottuna nopeilta ja jopa kaavamaisiltakin, näin se todellisuudessa ei ole. Jo ennen jokaista tapaamista olemme käyneet potilastapauksen huolellisesti läpi ja palauttaneet mieleemme sen, mikä juuri kyseisen asiakkaan kohdalla on erityistä. Olemme kaikki kuitenkin ihmisiä ja viestintä voi olla joskus haastavaa. Kohtaamiset ovat aina vuorovaikutteisia ja ne voivat joskus syystä tai toisesta epäonnistua. Pyrimme aina kehittämään viestintäämme. Meillä on aina yhteinen tavoite asiakkaidemme kanssa, saada heille hartaasti toivottu lapsi.

Koko hoitoprosessin ajan kaikki asiantuntijamme, joita ovat sihteerit, hoitajat, lääkärit, biologit, laboratorion moniosaajat, psykologi, psykoterapeutit, ja uskokaa tai älkää myös Ovumia Tampereen hallintokin toimitusjohtaja mukaan lukien, työskentelevät herkeämättä asiakkaidemme parhaaksi. Kuvatakseni yhteistä tavoitettamme mahdollistaa ilo saada oma lapsi mahdollisimman monelle asiakkaallemme, käytän jalkapalloiluun liittyvää ilmaisua. Jokaiselle asiakkaalle voin sydämeni pohjasta luvata, että olemme kaikki Ovumiassa rinnallasi samassa joukkueessa kuljettamassa palloa yhteiseen samaan maaliin. Teemme tätä työtä sydämellämme teidän unelmaanne varten.

Toivon kaikille asiakkaillemme, työntekijöillemme ja koko ihmiskunnalle terveyttä ja voimia taistelussa koronavirusta vastaan.

←  Takaisin