Ovumian munasolupankki

Noin joka kuudes hedelmällisessä iässä olevista pareista kohtaa jossain elämänsä vaiheessa tahattoman lapsettomuuden. Onneksi useimpia heistä voidaan auttaa nykyisillä hedelmöityshoidoilla käyttäen parin omia sukusoluja. Joskus tarvitaan kuitenkin lahjoitettuja sukusoluja: jos lasta toivovien henkilöiden oma sukusolutuotanto ei toimi, omissa sukusoluissa on toiminnallista vikaa tai jos parin omista sukusoluista syntyneellä lapsella olisi huomattava vaikean perinnöllisen sairauden riski. Luovutetuista sukusoluista, erityisesti munasoluista, on ollut pulaa ja hoitoja on joutunut Suomessa jonottamaan 6-12 kuukauden ajan.

Tamperelaiseen Ovumia hedelmöityshoitoklinikkaan on tänä kesänä avattu munasolupankki lasta toivovien avuksi. Munasolupankkiin säilötään munasoluja pakastamalla, samanlaisella menetelmällä kuin aiemmin on jo vuosien ajan pakastettu alkioita lapsettomuushoidoissa (vitrifiointi). Munasolupankin avulla luovutetuilla munasoluilla tehtävien hoitojen toteutus nopeutuu, tehostuu ja helpottuu niin munasolun lahjoittajan kuin soluja hoidossa tarvitsevan naisen osalta. Pakastemunasolujen avulla voidaan vähentää tarvittavan lääkehoidon määrää ja hoidon yksinkertaistuessa hoitoa voidaan tarjota edullisempaan hintaan. Munasolupankkia hyödyntämällä voidaan arvokkaita soluja käyttää juuri sopiva määrä ja välttää mahdollisten ylimääräisten alkioiden olemassaoloon liittyvät eettiset ongelmat.

Munasolupankkiin voivat turvautua myös naiset, jotka haluavat pakastaa omia munasolujaan myöhempää käyttöä varten. Tästä niin sanotusta ennakoivasta munasolujen pakastamisesta on Suomen Fertiliteettiyhdistys antanut Hyvän toimintatavan suosituksen 2013.

Huolimatta kasvavista potilasmääristä Ovumiassa on mahdollista päästä lahjamunasoluhoitoihin tällä hetkellä jonottamatta. Kerromme mielellämme lisää munasolupankista ja hoidoista lahjoitetuilla sukusoluilla!

←  Takaisin