• fi
  • sv
  • en
  • de

Embryoskooppi­viljely

Varaa aika

Embryoskooppi on uudenlainen alkioiden viljely- ja seurantalaite. Vuodesta 2009 sitä on käytetty jo yli 300 000 hoidossa. Ensimmäinen embryoskooppivauva maailmalla syntyi vuonna 2010.

Embryoskooppi on alkioiden viljelyä varten suunniteltu inkubaattori, jossa on sisäänrakennettu mikroskooppi ja kamera. Kamera ottaa automaattisesti kuvia alkioista tietyin väliajoin koko viljelyn ajan. Kuvista koostetaan video, johon tallentuu alkion koko varhainen kehitysjakso. Viljeltäessä alkioita tavallisessa viljelykaapissa alkioiden kehitystä pystytään seuraamaan vain muutamina ajankohtina, jolloin alkiot otetaan pois viljelykaapista mikroskooppista tarkastelua varten. Paljon tärkeitä merkkejä alkioiden kehityksessä jää väistämättä näkemättä. Time-lapse menetelmän avulla alkioita voidaan tarkastella ilman häiriöitä koko viljelyn ajan.

 

Time-lapse-tekniikoiden myötä markkinoille on tullut myös viljelyliuoksia, jotka tukevat blastokystin kehitystä läpi koko viljelyn (ns. ”single-step medium”) aina päivään 5-6 saakka. Perinteisesti alkioille on vaihdettu viljelyliuos päivänä 3 (ns. ”sequential medium”). Single-step liuos yhdessä time-lapse menetelmän kanssa takaavat alkioille häiriöttömät olosuhteet aina hedelmöityksestä alkionsiirtoon saakka.

Häiriöttömien viljelyolosuhteiden lisäksi embryoskoopin time-lapse viljelyllä on muita merkittäviä etuja. Alkioista saadaan paljon tietoa, joka perinteisessä viljelyssä jäisi havaitsematta. Valittaessa alkioita siirtoon on kriteereinä yleensä käytetty jakautumisen dynamiikkaa eli millä tahdilla jakautuminen tapahtuu, alkiossa olevien fragmenttien määrää ja alkioiden monitumaisuutta. Esimerkiksi monitumaisilla alkioilla on todettu olevan heikommat implantaatio- ja raskaustulokset[1],[2] mutta suuri osa monitumaisuudesta on perinteisellä viljelymenetelmällä jäänyt näkemättä. Alkioiden ensimmäinen jakautuminen on erityisen tärkeä vaihe. Normaalisti alkiot jakautuvat ensin 2-soluiseksi, siitä 4-soluiseksi ja edelleen 8-soluiseksi. Osa alkioista lähtee jakautumaan poikkeavasti, esimerkiksi jakautumalla suoraan 1-soluisesta 3-soluiseksi tai 2-soluisesta 5-soluiseksi. Tällaisilla alkioilla on tutkimuksissa todettu olevan merkittävästi alentuneet raskaustulokset.[3]

Embryoskooppi
Kuva 1. Alkion kehitysvaiheet embryoskoopissa nähtynä

 

Tutkimuksissa on todettu että embryoskoopin time-lapse menetelmän avulla saadaan paremmat raskaustulokset verrattaessa perinteiseen viljelymenetelmään[4],[5]. Keskenmenojen määrä vähenee[6] ja vältytään turhilta alkionsiirroilta eli aika raskauden saavuttamiseen lyhenee.

Miksi alkioita kannattaa viljellä Embryoskoopissa?

 • Auttaa alkioiden valinnassa siirtoon
 • Vakioidut olosuhteet koko viljelyn ajan
 • Alkioiden käsittely vähenee, alkioita ei tarvitse ottaa ulos viljelykaapista tarkastelua varten
 • Jatkuva alkion kehityksen seuranta
 • Paremmat raskaustulokset

Embryoskooppi on käytössä Helsingin ja Tampereen klinikoillamme.

Embryoskooppi
Ovumian hedelmöityshoitobiologi Niina Viitanen embryoskoopin äärellä.

Lue lisää blogistamme:
Mitä alkiot puuhailevat öisin – embryoskooppi valvoo Ovumiassa

Viitteet:
[1] Ergin E.G. et al (2014) Fertil Steril 102 (4):1029-1033
[2] Yakin, K., Balaban, B. & Urman, B.(2005) Fert Steril 83, 243-245
[3] Rubio et al (2012); Fertil Steril 98 (6):1458-1463
[4] Rubio et al (2014) Fertil Steril 102 (5):1287-1294,
[5] Meseguer et al (2012) Fertil Steril 98 (6):1481-1489
[6] Barrie et al (2013) Fert Steril 100 (3):S248

Katso myös

Asian­tuntijamme

Niina
Viitanen

FM, Vanhempi embryologi,PGT-asiantuntija, embryoskooppi asiantuntija
Tampere

  

Mira
Ahlstrand-Aho

FM, hedelmöityshoitobiologi, ESHRE sertifioitu
Helsinki

  

Alejandra
Fernandez
Martin

FT, hedelmöityshoitobiologi
Helsinki

     

Kirsi
Kananen

FT, vanhempi embryologi, asiakkuusjohtaja
Tampere

  

Reetta
Hänninen

FM, hedelmöityshoitobiologi
Helsinki