Lapsettomuuden hoitomenetelmiä

Lapsettomuuden hoitomenetelmiä on useita. Hoitomenetelmän valintaan vaikuttaa lapsettomuuden syy. Ehkäisyn poisjättämisen jälkeen raskaus yleensä alkaa 80-85 %:lla pareista vuoden aikana, naisen ollessa alle 38-vuotias. Puolet heistä tulee vielä raskaaksi seuraavan vuoden aikana. Hoitotulokset alkavat huomattavasti heikentyä 40-vuotiailla. Ennen hoitoon hakeutumista kannattaa puuttua hedelmällisyyttä heikentäviin tekijöihin esim. päihteiden käyttöön ja painonhallinnan ongelmiin. Voit myös halutessasi lukea lisätietoa elintapojen vaikutuksesta hedelmällisyyteen hedelmällisyyden edistäminen -artikkelistamme.

Varaa aika lapsettomuus-tutkimukseen

Munarakkulan kypsytyshoidot

Munarakkulan kypsytyshoito eli ovulaation induktion tulokset ovat yleensä hyvät. Ennen munarakkulan kypsytys hoitoa tulee hoitaa kuntoon kaikki perussairaudet. Munarakkulan kypsytyshoito tapahtuu lääkkeiden avulla. Tavallisin hoitoon käytettävä lääke on letrotsoli. Tabletteja otetaan yleensä viitenä peräkkäisenä päivänä kuukautiskierron kolmannesta päivästä lähtien. Pistoshoidoissa taas Gonadotropiini valmisteet pistetään ihon alle ja hoito kestää tavallisesti 1-2 viikkoa.
Edellä mainittuja lääkevalmisteita saatetaan yhdistää hoitokierron aikana. Munarakkulan kypsytyshoitoja voidaan toteuttaa useita kiertoja. Hoitokierron onnistumistulos on noin 10–15 %.

Kirurginen hoito

Kirurgisella toimenpiteellä voidaan hoitaa kohtalainen tai vaikea endometrioosi. Suomessa leikkaus ei ole ensisijainen hoito henkilöillä, joilla on lievää endometrioosia. Nämä potilaat hoidetaan ensisijaisesti koeputkihedelmöityshoidolla. Kirurgisesti voidaan myös poistaa kohdun limakalvon alaiset, isot yli 5 cm intramuraaliset myoomat ja isot polyypit. Kirurgisesti voidaan myös korjata lievä munanjohdinvaurio. Korjaustoimenpiteet parantavat koeputkihedelmöityksen onnistumista.

Hedelmöityshoidot

Hedelmöityshoidot tarkoittavat hoitoja, jossa sukusoluja (munasoluja tai siittiöitä) käsitellään elimistön ulkopuolella laboratoriossa. Suomessa nais-miespareilla, naispareilla ja yksin lasta toivovilla naisilla on oikeus saada hedelmöityshoitoa.

Lähes kaikista syistä johtuvassa lapsettomuudessa voidaan käyttää koeputkihedelmöityshoitoa. Hedelmöitys voi tapahtua omilla tai luovutetuilla sukusoluilla. Inseminaatiossa eli keinosiemennyksessä siittiöt ruiskutetaan naisen kohtuun. Siinä on erityisen tärkeää, että se tapahtuu naisen munasolun irtoamisvaiheessa. Hedelmöityshoidon tuloksiin vaikuttaa hoidon aihe, naisen ikä, hedelmällisyys ja hoitokertojen lukumäärä.

Tutustu lapsettomuus-hoitoihin

-Terveyskirjasto Duodecim (2020). Lapsettomuushoito. Aila Tiitinen.