• fi
    • sv
    • en

Ovumian munasolu-ja spermapankki – korkealaatuisia hoitoja luovutetuilla sukusoluilla

Ovumian munasolu- ja spermapankissa teemme uuden elämän mahdolliseksi tarjoamalla korkealaatuisia hoitoja tunnettujen ja anonyymien luovuttajien munasoluilla ja siittiöillä.

Laboratoriossamme työskentelevät huippuluokan ammattilaiset, jotka ovat olleet kansanvälisessä eturintamassa kehittämässä munasolujen ja siittiöiden pakastus- ja sulatusmenetelmiä jo vuodesta 2014 lähtien. Käytössämme on viimeisintä teknologiaa olevat laitteet ja tekniikat. Tämä takaa sen, että voimme tarjota korkealaatuisia sukusoluja, jotka tuottavat erinomaisia raskaustuloksia.

Munasolu- ja spermapankkimme tarjoaa Suomessa rekisteröityjä, tunnettuja luovuttajia sekä Virossa anonyymejä luovuttajia.

Mitä vaatimuksia sukusolujen luovuttajalle asetetaan?

Luovuttajat valitaan huolellisesti Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten laatuvaatimusten mukaisesti. He ovat terveitä 20-35 -vuotiaita naisia ja 20-45 -vuotiaita miehiä. Kaikkien luovuttajien on käytävä läpi perusteellinen haastatteluprosessi, ja heille tehdään huolelliset lääketieteelliset ja psykologiset testaukset ennen luovuttajaksi hyväksymistä.

Suomen lainsäädännön mukaan luovuttajille ei voida maksaa korkeita rahallisia korvauksia, joten luovuttajamme osallistuvat prosessiin puhtaasti auttamisen halusta eli ovat niin sanottuja altruistisia luovuttajia.

Mitä tarkoittaa ei-anonyymi, rekisteröity sukusolujen luovutus?

Ei-anonyymi luovutus tarkoittaa sitä, että jokaisella luovuttajaksi tulleella henkilöllä on 18-vuotiaana laillinen oikeus pyytää tietoja luovuttajastaan ja sitä kautta geneettisestä perimästään. Luovuttajalla ei ole mitään laillisia vaatimuksia tai oikeuksia suhteessa vastaanottajaan tai munasolun, siemennesteen tai alkion perusteella syntyviin lapsiin eikä lapsella ole laillisia vaatimuksia tai oikeuksia suhteessa luovuttajaan.

Mistä luovuttajamme tulevat?

Ovumian luovuttajat ovat pääsääntöisesti skandinaavisia ja eurooppalaisia luovuttajia. Kaikki luovuttajat on rekisteröity Suomen lakien ja vaatimusten mukaisesti.

Ovumian Munasolupankki ja Spermapankki tarjoavat pääasiassa Suomesta kotoisin olevia sukusolujen luovuttajia, mutta mukana voi olla myös Virosta ja Ukrainasta kotoisin olevia luovuttajia. Ovumian-klinikoilla Virossa ja Ukrainassa noudatetaan luovuttajien rekrytoinnissa ja sukusolujen säilyttämisessä täysin samoja korkeatasoisia menettelyjä kuin Ovumia-klinikoilla Suomessa. Luovuttajien hyväksymien tehdään Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Miten luovuttaja valitaan?

Suomen lainsäädännön mukaisesti voi toivoa tiettyjä ominaisuuksia, kuten silmien väriä, hiusten väriä, ihonväriä ja pituutta. Luovuttajakoordinaattorimme etsii sinulle parhaan mahdollisen luovuttajan toiveidesi mukaisesti. Suomen lainsäädännön mukaan saat tietää luovuttajasta seuraavat tiedot: silmien väri, hiusten väri, ihon väri, pituus ja etninen alkuperä.

Kuinka kauan luovuttajahoidon saaminen kestää?

Ovumiassa ei ole jonoja munasolu-, sperma- ja täysdonaatiohoitoihin ja voit saada hoidon noin 2-4 kuukauden kuluessa ensikäynnistä. Prosessin pituus riippuu yksilöllisestä tilanteestasi, toivotuista ominaisuuksista ja sopivan luovuttajan löytymisestä. Lisäksi vaikuttaa vastaanottajan tutkimukset ja lahjasoluneuvonnan ajankohta.

Miten meihin otetaan yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä suoraan klinikoillemme tai lahjamunasoluhoidoista vastaavaan koordinaattoriimme.

Nina Pohjanaho

Lahjamunasoluhoidon koordinaattori
Nina Pohjanaho
nina.pohjanaho@ovumia.fi
+358 40 623 4443

 

Mitä rajoituksia on vastaanottajan suhteen?

Ovumiassa vastaanottajan ikäraja on 46 vuotta (nainen) ja hoitava lääkäri vastaa siitä, että hoito ei aiheuta riskiä vastaanottajan terveydelle.

Jos olet yli 46-vuotias (nainen), voit ottaa yhteyttä Ovumia Tallinna -klinikalle, jossa voit saada hoitoa 51 ikävuoteen asti anonyymisti lahjoitetuilla sukusoluilla.