PGT-M alkiodiagnostiikka

Yksittäisten geenivirheiden alkio­diagnostiikka (PGT-M)

Vanhempia, joilla tiedetään olevan yksittäisen geenivirheen aiheuttama riski saada vakavasta perinnöllisestä sairaudesta kärsivä lapsi, voidaan auttaa alkiodiagnostiikalla, eli PGT-M:llä (Preimplantation Genetic Testing for Monogenic diseases). Siirtämällä PGT-M -testituloksen perusteella terveitä alkioita minimoidaan riski, että tutkittu sairaus periytyisi lapselle.

PGT-M karyomappaus­menetelmällä

PGT-M suoritetaan pääsääntöisesti karyomappausmenetelmällä (SNP array). Menetelmässä näyte tutkitaan DNA-sirun noin 300 000:lla koettimella (merkkigeenillä), jotka kattavat alueita koko kromosomistosta. Vertailemalla vanhempien ja 1-2:n lähisukulaisen DNA-näytteitä saadaan selville kaikkien kromosomien ja niiden osien yksilölliset DNA-sormenjäljet. Testitulos alkioista saadaan selville tarkastelemalla tutkittavan mutaation lähialueen DNA-sormenjälkiä.

Koska karyomappauksessa käytettävä DNA-siru antaa informaatiota koko kromosomistosta on sen avulla mahdollista tehdä PGT-M mille hyvänsä yksittäiselle mutaatiolle. Tämä säästää aikaa, koska muilla menetelmillä PGT-M -testin kehittäminen yksittäiselle sairaudelle voi kestää useita kuukausia. Karyomappauksessa alkiot testataan myös kromosomi­poikkeamien osalta ( PGT-A).

Periaatteessa mikä hyvänsä tunnettu geenivirhe voidaan tutkia alkiodiagnostiikan avulla. Myös uudet (de novo) mutaatiot, joita suvussa ei aikaisemmin ole esiintynyt on mahdollista tutkia PGT-M:n avulla. PGT-M:n yhteydessä tehdään pääsääntöisesti myös alkioiden kromosomitutkimus, PGT-A.
PGT-M-hoidoissa suoritetaan alkionkehityksen jatkuva videoseuranta EmbryoScope®-inkubaattorin avulla, mikä voi edelleen parantaa parhaan alkion valintaa.

Yksittäisten geenivirheiden alkiodiagnostiikka (PGT-M)

Ennen ensimmäistä PGT-M hoitoa veloitetaan testin suunnittelu- ja validointikustannukset, 1840 €.

Alkiomäärä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PGT-M 1880 2469 2814 3159 3504 3849 4149 4449 4749 5049

Tulokset 10-15 vrk näytteiden lähetyksestä testilaboratorioon. Biologin antama PGT-neuvonta 87 €.

Kysy lisää:

Karoliina Klaver

pgt@ovumia.fi

Katso myös