Assisterad befruktning kostnad

Fertilitetsbehandling med donerade äggceller utgår alltid från kundens individuella behov. Totalkostnader för assisterad befruktning beror på antalet donerade äggceller, äggcellernas ursprung (färska eller från äggbank), verkliga behandlingskostnader samt antalet utvecklade embryon. På grund av detta är det svårt att veta exakt hur mycket kostnader för assisterad befruktning är innan behandlingen har gjorts. Nedan finns det ändå några vägledande kostnadsexempel.

Våra experter berättar gärna mer om faktorer som påverkar priset. Ta modigt kontakt!

Kontakta vår internationella patientkoordinator:

Nina Pohjanaho

Internationell patientkoordinator
Nina Pohjanaho
nina.pohjanaho@ovumia.fi
+358 40 623 4445
fi sv en

Vilka är kostnaderna för assisterad befruktning hos Ovumia?

Exempelberäkningar:

Exempel 1. Äggdonationsbehandling / Helsinki   10 050€

Priset inkluderar donatorrelaterade kostnader, samordning samt donerade ägg, befruktning med IVF eller ICSI, blastocystodling av embryon (dag 5), genomsnitt 2 embryon, 1 embryoöverföring, spermieanalys och beredning samt frysning och kryokonservering av embryon i 1 år. Priset är delvis vägledande då behovet av besök och rutiner bestäms individuellt. Vi debiterar 300 € för varje ytterligare (mer än 2) embryo som tas emot. Behandlingspriset inkluderar inte kostnaden för medicin.

Exempel 2.  Äggdonationsbehandling + / Helsinki 13 450€

Priset inkluderar donatorrelaterade kostnader, samordning samt donerade ägg, befruktning med IVF eller ICSI, blastocystodling av embryon (dag 5), genomsnitt 3 embryon, 1 embryoöverföring, spermieanalys och beredning samt frysning och kryokonservering av embryon i 1 år. Priset är delvis vägledande då behovet av besök och rutiner bestäms individuellt. Vi debiterar 300 € för varje ytterligare (mer än 2) embryo som tas emot. Behandlingspriset inkluderar inte kostnaden för medicin.

Du hittar hela prislistan för våra olika kliniker här.

Prislista

Uppstod det frågor?

Läs mer om assisterad befruktning och ta kontakt till våra experter!