• sv
  • fi
  • en
  • de

Varför måste man tala om vikten?

”Varför måste vi alltid tala om det här?”

Så svarar patienterna ofta när fertilitetsläkaren vill diskutera övervikt och behovet att gå ned i vikt. Reaktionen är förståelig och mänsklig. Någon tränger sig in olovligt på ett privat område samtidigt som frågorna om viktrelaterade hälsorisker redan har diskuterats till leda i medierna och i samhället.

”Vi känner nog redan till allt det här”, tänker många otåligt.

Delvis är detta sant. Många känner till exempel till att övervikt inverkar på hormonverksamheten och kan därför leda till att menstruationen uteblir. Alla är ändå inte medvetna om att högt BMI (Body Mass Index) kan öka risken för att fertilitetsbehandlingarna misslyckas (Kudesia m.fl. 2018; Rittenberg m.fl. 2011). Faktorer som inverkar på detta är enligt vissa forskare bland annat att äggcellerna är av sämre kvalitet och mindre till antalet samt att embryot har svårt att fästa sig i livmodern. Det råder ändå inte fullständig konsensus om hur behandlingarna påverkas av övervikt (Lan m.fl. 2017).

BMI= Body mass index, vikt (kg)/längd (m) x längd (m)

”Du och jag är på samma sida.”

När läkaren bedömer behandlingarnas effekt är vikten en faktor som måste beaktas som en del av helheten. Till helheten hör också mycket annat, till exempel kvinnans ålder. Om läkaren anser att en viktminskning är nödvändig eller ökar sannolikheten för att bli gravid ska han eller hon tala om det för patienten. Ibland kan det räcka med en viktminskning redan på 5–10 procent (Clark m.fl. 1995; Pandey m.fl. 2010.).

Frågor som gäller vikten är ofta personliga, känsliga och svåra. Därför kan det kännas besvärligt att föra dem på tal. Men att inte göra det vore dock ett mycket beklagligare alternativ. Då får patienten en orealistisk bild av sannolikheten att få ett eget barn. Patienten belastas både psykiskt och tidsmässigt om det är klart att en viktminskning kunde hjälpa. Då handlar man fel mot patienten.

Därför måste hälsovårdspersonalen tala om vikten.

En glad nyhet är att övervikt ofta inte helt utgör ett hinder för att inleda och prova på behandlingar. Läkaren är ändå skyldig att förmedla den bästa tillgängliga kunskapen som stöd för patientens beslutsfattande. På Ovumia vill vi höra och stödja dig i dina beslut, men vi blundar inte för det som känns svårt. Det är viktigt att komma ihåg att du och jag står på samma sida och har ett gemensamt mål: att åstadkomma ett nytt liv.

Referenser

 1. Clark AM, Ledger W, Galletly C, Tomlinson L, Blaney F, Wang X, Norman RJ. Weight loss results in significant improvement in pregnancy and ovulation rates in anovulatory obese women. Hum Reprod. 1995; 10: 2705–12.
 2. Kudesia R, Wu H, Hunter Cohn K, Tan L, Lee JA, Copperman AB, Yurttas Beim P. The effect of female body mass index on in vitro fertilization cycle outcomes: a multi-center analysis. J Assist Reprod Genet. 2018 Aug 21. doi: 10.1007/s10815-018-1290-6.
 3. Lan L, Harrison CL, Misso M, Hill B, Teede HJ, Mol BW, Moran LJ. Systematic review and meta-analysis of the impact of preconception lifestyle interventions on fertility, obstetric, fetal, anthropometric and metabolic outcomes in men and women. Hum Reprod. Vol. 32, No. 9 pp. 1925–1940, 2017.
 4. Pandey S, Pandey S, Maheshwari A, Bhattacharya S. The impact of female obesity on the outcome of fertility treatment. J Hum Reprod Sci. 2010 May-Aug; 3(2): 62–67. doi: 10.4103/0974-1208.69332.
 5. Rittenberg V, Seshadri S, Sunkara SK, Sobaleva S, Oteng-Ntim E, El-Toukhy T. Effect of body mass index on IVF treatment outcome: an updated systematic review and meta-analysis. Reprod Biomed Online. 2011 Oct; 23(4): 421-39. doi: 10.1016/j.rbmo.2011.06.018.

Text:
Anna Kivijärvi
Candido Tomás
Anna Pulkkinen
Hanna Paju
Anna-Maija Kakkonen

←  Tillbaka