Äggdonation i Finland

Äggdonation har en lång historia i Finland. I vårt land genomförs hundratals behandlingar av barnlöshet med donerade könsceller varje år. Dessa behandlingar har redan lett till att tusentals barn har fötts till glädje för föräldrar som har längtat mycket. Genom att donera ägg kan du ge ett liv som gåva och hjälpa barnlösa par för att bli föräldrar.

Ovumia Fertinova har den längsta erfarenheten av assisterad befruktning med donerade ägg och spermier i hela Finland och Skandinavien samt ett äggdonationsprogram av hög kvalitet. Kliniken har en egen äggbank (The Finnish Egg Bank), en spermabank och ett aktivt äggdonationsprogram med både färska och nedfrysta donerade äggceller. Vi tar emot patienter från hela världen och gör äggdonationen så smidig som möjligt för dem. Äggdonation sker på alla våra kliniker i Helsingfors, Tammerfors och Jyväskylä.

Vad säger lagen?

I Finland regleras donation av könsceller av lagen om assisterad befruktning, som trädde i kraft år 2007. Donation av könsceller varken förpliktar eller berättigar till föräldraskap. Enligt lagen om assisterad befruktning kan en donators äggceller användas för behandling av fem olika kvinnor. I en och samma familj kan det födas flera barn som har sitt ursprung i samma donators äggceller. Donatorn får inte veta för vems räkning äggcellerna har använts, och föräldrarna till de barn som föds har inte rätt att få tillgång till donatorns personuppgifter. Donatorn har dock, hon så vill, rätt att få veta om de behandlingar som har genomförts med hennes äggceller har resulterat i barn. Donatorn har rätt att återkalla sin donation beträffande de äggceller som inte har använts om hon kommer på andra tankar till exempel på grund av att livssituationen förändras.

Vem kan donera ägg i Finland?

Våra äggdonatorer är:

  • noggrant utvalda i enlighet med finländsk lagstiftning och europeiska och internationella kvalitetsstandarder.
  • friska, unga kvinnor (mellan 20 och 35 år).
  • testade för infektionssjukdomar.
  • finländska invånare med nordiskt-skandinaviskt utseende (kaukasier).
  • altruistiska, frivilliga och registrerade äggdonatorer.

Våra äggdonatorer är typiska finländska kvinnor som i många fall har en vän eller släkting som har haft svårigheter med att få barn, som har gått igenom assisterad befruktning eller IVF-behandlingar. Våra donatorer är altruistiska och helt frivilliga och de vill hjälpa bara för att de kan. Många av äggdonatorer har vänner som tidigare har donerat och rekommenderat vår klinik till dem.

Vem behöver donerade ägg?

Donerade äggceller kan behövas om den egna äggcellsproduktionen inte fungerar hos en kvinna som önskar sig ett barn, om de egna äggcellerna har ett funktionellt fel eller om de är av dålig kvalitet så att graviditet har inte lyckats trots flera försök.
Nuförtiden genomförs det över 700 behandlingar med donerade äggceller årligen i Finland men det finns behov av flera. Äggcellernas tillgänglighet begränsar antalet behandlingar. För det mesta görs behandlingar till finländska, nordiska eller europeiska par. Ibland hittar paret donator i sin egen omgivning men ofta används utomstående donator.

Finns det möjlighet för risker eller biverkningar?

Med majoriteten av kvinnor går mogning och insamling av äggceller utan problem. Ändå får en liten del av kvinnor lindriga biverkningar som handlar om hormonbehandling. Under äggcellsinsamlingen ges intravenös medicin som minimerar smärtan och lugnar. Det finns en liten möjlighet för komplikationer i insamling. Du får mer information om risker och biverkningar hos läkarbesök.

Hur lyckas behandlingar med donerade ägg?

Äggdonation i Finland har lett till goda erfarenheter och resultat från behandlingar med donerade ägg är bra. Redan efter en behandling blir 55–60 procent av äggmottagare gravida. I helhet får över 80 procent av paren barnet som de har önskat länge.

Får donator ersättning för äggdonation?

I enlighet med den finländska lagstiftningen kan vi betala ut en liten ersättning till donatorer, men den främsta orsaken till donationen är altruistisk – att fylla i någon annans önska att få barn. Våra donatorer vill verkligen frivilligt hjälpa barnlösa att få egna barn.

Våra experter hjälper och svarar på frågor

Våra erfarna specialistläkare, psykologer och skötare tar väl hand om alla donatorer. Vår personal svarar för fertilitetsbehandlingar och donation av könsceller i samarbete med laboratoriepersonal. De vill gärna hjälpa till och svara på frågor gällande alla behandlingar.

Donera ägg – ge ett liv som gåva!

Kontakta oss