Hur går äggdonationen till?

Äggdonation är ett sätt att hjälpa barnlösa par. Genom att donera ägg kan du ge ett liv som gåva och hjälpa ofrivilligt barnlösa par för att bli föräldrar. Fertilitetsbehandlingar har lett till att tusentals barn har fötts till glädje för föräldrar som har längtat mycket. Med donerade ägg genomförs hundratals behandlingar varje år.

Nedan kan du läsa hur äggdonationen går till. Om det uppstår frågor, kontakta modigt vår personal. De vill gärna hjälpa till och svara på frågor om äggdonation.

Äggdonationsprocessen för en äggdonator

Alla som vill donera ägg genomgår testning, och blodprover tas för infektionssjukdomar (HIV, HBV, HCV, syfilis, klamydia, gonorré). I en hälsokontroll utesluts kandidater med låg äggstockskapacitet eller en känd ärftligt sjukdom i familjen. Donatorkandidaterna har också ett samtal med en psykolog eller en terapeut. Det är mycket viktigt för oss att donatorerna verkligen förstår alla aspekter av donationen innan de fattar beslut om att donera. Vi vill inte att någon ska ångra sin donation i efterhand.

Alla donatorer registreras i ett nationellt register, vilket innebär att barnet har möjlighet att få reda på donatorns identitet efter att det har fyllt 18 år. Högst fem familjer kan få barn av samma donator och varje donationsgång utvärderas separat.

Vi tar verkligen väl hand om våra donatorer, och det är därför anledningen till att de flesta av våra donatorer gör en andra eller till och med en tredje donations cykel. Donatorer genomgår en stimulerande äggstocksbehandling för att producera ett tillräckligt antal ägg för en behandling. Målet är att få flera äggceller att mogna för en framgångsrik behandling, men utan att riskera donatorns hälsa.

Hormonbehandlingen planeras individuellt för varje kvinna. Beroende på vilken behandlingsform som används tar behandlingen 2–4 veckor. Hormonerna ges genom injektion under huden. Man följer med hur behandlingen framskrider med ultraljudsundersökningar och ibland även med hormonbestämningar med hjälp av blodprov. Under hormonbehandlingen kan man leva som vanligt, arbeta och utöva sina fritidsintressen.

Äggcellerna samlas in från äggstockens äggblåsor. Ingreppet görs med en tunn nål och ultraljudsstyrning via vaginan. I samband med insamlingen av äggcellerna får kvinnan intravenös smärtlindring och lokalbedövning av slidbottnen. Efter att äggcellerna har samlats in får kvinnan vara kvar på kliniken för observation några timmar. Samtidigt ser man till att smärtlindringen är tillräcklig. Kvinnan är i allmänhet sjukskriven dagen för insamlingen av äggcellerna och två dagar efteråt.

Efter insamlingen kan färska äggceller användas genast i en provrörsbefruktning eller de kan fryses för senare behandlingar. Provrörsbefruktning med frysta äggceller är nu också en normal åtgärd.

Vem kan donera ägg i Finland?

Våra äggdonatorer är:

  • noggrant utvalda i enlighet med finländsk lagstiftning och europeiska och internationella kvalitetsstandarder.
  • friska, unga kvinnor (mellan 20 och 35 år).
  • testade för infektionssjukdomar.
  • finländska invånare med nordiskt-skandinaviskt utseende (kaukasier).
  • altruistiska, frivilliga och registrerade äggdonatorer.

Våra äggdonatorer är typiska finländska kvinnor som i många fall har en vän eller släkting som har haft svårigheter med att få barn, som har gått igenom assisterad befruktning eller IVF-behandlingar. Våra donatorer är altruistiska och helt frivilliga och de vill hjälpa bara för att de kan. Många av äggdonatorer har vänner som tidigare har donerat och rekommenderat vår klinik till dem.

Vill du donera ägg? Ta modigt kontakt!

Kontakta oss