• sv
    • fi
    • en
    • de

Embryo­diagnostik (PGT‑M, PGT‑SR) för att upptäcka enskilda genavvikelser

Boka tid

Utvecklingen inom embryoodling, nedfrysningsteknik och DNA-analysmetoder har gjort stora framsteg under de senaste åren och lett till märkbart större användningsområde för embryodiagnostik. Ovumia har betydligt investerat på DNA diagnostik, reproduktiv molekulär biologi och relaterade teknologier. Dessa kan användas för att upptäcka enskilda genavvikelser och förändringar i antalet kromosomer.

Par som man känner till att det finns en risk för att få ett barn med en svår ärftlig sjukdom kan hjälpas med embryodiagnostik  (PGD; numera PGT-M = Preimplantation Genetic Testing for Monogenic diseases).

I en PGT-M -vård får de provrörsbefruktade äggcellerna växa i fem till sex dagar, varefter man tar prov (biopsi) på fem till åtta celler från embryot i blastocystfasen. Embryona fryses ned med vitrifikationsteknik, som förbättrar livskraften hos embryona efter upptining jämfört med traditionell nedfrysning och i och med detta chansen att bli gravid. Embryon som valts ut utgående från analys kan senare insättas in i livmodern.

I princip kan vilken som helst känd genavvikelse undersökas med embryodiagnostik. Ärftliga avvikelser i den genetiska kromosomstrukturen (t.ex. translokation) kan också undersökas (PGT-SR = Preimplantation Genetic Testing for Structural Rearrangements).

Prislista

Preimplantatorisk genetisk testning för monogena sjukdomar (PGT-M)

Före den första PGT-M behandlingen kommer kostnader för testplanering och validering att debiteras, 1840 €.

Antalet embryon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PGT-M 1880 2469 2814 3159 3504 3849 4149 4449 4749 5049

Resultaten fås 10–15 dygn efter att proven skickats till testlaboratoriet. PGT-rådgivning ges av en biolog 87 €.

Preimplantatorisk genetisk testning för strukturella rearrangemang (PGT-SR)
Antalet embryon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PGT-SR Robertsonsk translokation 1206 1876 2302 2728 3154 3580 3855 4130 4405 4680
PGT-SR Reciprok translokation 1240 1944 2404 2864 3324 3784 4077 4370 4663 4956

Resultaten fås 10–15 dygn efter att proven skickats till testlaboratoriet. PGT-rådgivning ges av en biolog 87 €.

 

 

Fråga mer:

Karoliina Klaver

pgt@ovumia.fi

fi en sv

Se även

Våra experter

Karoliina
Klaver

FM, fertilitetsbehandlingbiolog, PGT-specialist, ESHRE-sertifierad
Helsinki

   

Marisa
Ojala

FM, fertilitetsbehandlingsbiolog, forskare, PGT-specialist
Tampere

  

Kirsi
Kananen

FD, senior embryolog, kundchef
Tampere