• sv
    • fi

Fertilitet

Boka tid

Fertilitet betyder fortplantningsförmåga dvs. förmåga att få avkomling. I Finland har man traditionellt fokuserats att skrämma tonåringar med icke önskvärda graviditeter och könssjukdomar i sexualupplysning men under de senaste åren har man lagt märke till att det behövs mer upplysning om fortplantningshälsa. Diskussion om fertilitet och val som stödjer det har ökats när man har uppmärksammat att antalet ofrivilligt barnlösa har växt. Båda män och kvinnor har felaktiga uppfattningar om fertilitet.

När din egen fertilitet oroar eller du vill ta reda på alternativ vilka hjälper med bevarande av fertilitet, är Ovumias fertilitetskontroll ett bra alternativ. En diskussion med en fortplantningsexpert kan lugna ner fast graviditetsönskan inte ännu är aktuell. Med nuvarande undersökningsmetoder kan utredas bakgrundsfaktorer som påverkar fertiliteten och på det sättet skapa det bästa möjliga utgångspunkter för fertilitet. Du kan boka tid till vår fertilitetskontroll hos våra kliniker.

Kan fertiliteten påverkas?

Fertiliteten påverkas av många faktorer vartill andra kan påverkas av dig själv och andra inte. Ålder är mer betydande faktor än många vet. I Befolkningsförbundets enkätundersökning visste unga män dåligt kopplingen mellan kvinnans ålder och fertilitet men också en femtedel av kvinnor tänkte att kvinnans fertilitet sjunker först efter 40 års ålder. I verkligheten minskar kvinnans fertilitet och befruktning blir svårare betydande redan vid 35 års ålder. Också mannens fertilitet sjunker efter 30 år fast ålderns inverkan på mannens fertilitet inte är så betydande än på kvinnor. Allmänt kan man säga att både män och kvinnor är mest fertila när de är under 30-åriga.

Lyckligtvis kan man också påverka många faktorer gällande fertilitet och en sak är rusmedel. Riklig rökning försvagar förutom äggstockarnas funktion och också spermas kvalitet. Rökning kan försvaga också livmoderns blodcirkulation och på det sättet försvåra den befruktade äggcellens adhesion till livmoder. Daglig och riklig alkoholbruk kan däremot leda till brist på spermaproduktion och också påverka kvinnans fertilitet nedsättande. När paret vill bli gravid lönar det sig att sluta rökning och minska alkoholbruk. Nya forskningar visar att till och med små mängder av alkohol minskar antalet spermier och på det sättet påverkar graviditeten negativt. Allt som allt skulle det vara bra att sluta med alla rusmedel innan man planerar graviditet; rusmedel försvagar fertiliteten samt ökar risken för missfall och för tidig födsel.

Också vikten påverkar graviditeten: både undervikt och övervikt försvagar fertiliteten så att man borde fästa uppmärksamhet på viktkontroll, hälsosam näring och motion. Ofta påverkar det graviditeten positivt om vikten går ner eller ökar några kilo. Det är bra att vara medveten om att övervikt försvagar mannens fertilitet. Kvinnans kost borde vara hälsosam och mångsidig om hon vill bli gravid.

Kvinnor som vill bli gravida rekommenderas vitaminpreparat: folsyra 400 µg/dygn och D-vitamin 10 µg/dygn. Folsyra påverkar inte graviditetens sannolikhet men det minskar risken för fostrets missbildning. Behov av folsyra ökas under graviditet och amning. Kvinnor som följer strikt vegetarisk diet rekommenderas också B12-vitamin.

Ytterligare kan olika könssjukdomar försvaga fertiliteten såväl med kvinnor som män. Förhindrande och effektiv behandling av sexuellt smittsamma sjukdomar är ytterst viktigt när man vill optimera bästa möjliga omständigheter för graviditeten.

Kvinnans fertilitet

Den viktigaste faktorn som påverkar kvinnans fertilitet är ålder. Tyvärr är biologi inte på kvinnans sida i denna fråga för kvinnor är mest fertila redan vid 20–30 års ålder och fertiliteten börjar sjunka betydande som 35-åring. Få är ändå redo för att bilda familj i så tidigt skede nuförtiden och man har inte nödvändigtvis hittat den rätta partnern. Ett bra alternativ för dem som vill skaffa barn senare är förebyggande frysning av äggceller vilket kan göras hos Ovumia. Genom att frysa ner sina äggceller i fertil ålder får man en möjlighet att förlänga sin egen fertilitet. När graviditet passar bättre för sin egen livssituation kan man använda frusna ägg.

Flickor har alla äggceller redo när de föds och efter detta blir alltid en liten del av äggceller förstörda månatligen. Kvinnan når fertil ålder när menstruation börjar och då förstöras hundratals äggceller i äggstockar varje månad tills övergångsålder. Då finns det inga äggceller kvar. Äggcellens mognande börjar redan i fostertid men den står stilla till och med årtionden. Den slutliga mognaden sker under menstruationscykel och ägglossning.

Mängden äggceller i äggstockar är individuell och står i proportion till fertilitet. Ju mer äggceller det finns, desto längre räcker dem. Mängden äggceller kan utvärderas litet på basis av menstruationscykelns kvalitet. Exempelvis blir menstruationscykel kortare med flera dagar omkring 10 år före övergångsålder vilket kan hänvisa till minskning av äggstockarnas funktion. Också AMH-blodprov testar äggstockarnas funktionell tillstånd. Blodprovet mäter anti-müllerskt hormonens nivå i kvinnans blod och berättar hur mycket små tidiga äggblåsor det finns i kvinnans äggstockar.

Läkare kan också utvärdera äggstockarnas funktion med ultraljudsundersökning: hen mäter äggstockarnas storlek och räknar mängden av små 2–8 millimeter stora äggblåsor. Om du oroar dig för din egen fertilitet, boka tid till Ovumias fertilitetskontroll.

Mannens fertilitet

Höjden av mannens fertilitet är ungefär vid 25–30 års ålder. Fast man producerar nya spermier hela sitt liv minskar mannens fertilitet med åldern enligt nya forskningar. Ålderns inverkan på mannens fertilitet är dock inte så betydande än på kvinnor. Utvärdering av mannens fertilitet är i allmänhet lätt och enkelt och med anledning av detta lönar det sig att utreda det i början av infertilitetsundersökningar.

Mannens nedsatta fertilitet beror ofta på sperma av dålig kvalitet eller problem med ejakulation. Bakom avvikande sädesvätska kan ligga flera orsaker. Sädesvätskans kvalitet påverkas av till exempel hormonella störningar, immunologiska problem, anatomiska avvikelser och miljöfaktorer. Det är bra att vara medveten om att testosteronpreparat vilka används som medicin skadar spermaproduktion. Användning av anaboliska steroider kan till och med avbryta spermaproduktionen helt och hållet.

Spermas kvalitet undersöks med spermaanalys. Mannen måste avstå från samlag och onani i 2–5 dygn innan han ger provet. Kvaliteten kan påverkas av tillfälliga faktorer som febersjukdom, läkemedel och stress. I ett normalt prov borde spermatäthet vara över 15 miljoner i en milliliter och vätskans totalmängd över 1,5 milliliter samt borde framåt gående spermier finnas över 32 % och rörliga spermier över 40 %. Spermaprov frysas ned om mannen funderar över spermdonation. Ifall provet inte tål nedfrysningen går spermdonation inte fast provet är av god kvalitet.

Grundlig och slutlig utvärdering av den nedsatta fertiliteten görs först efter två skilda spermaanalyser. En normal analys räcker att utesluta infertilitet som beror på man.

När ska man till infertilitets­undersökningar?

Att skaffa barn är en av de största drömmar hos många människor. Det är inte ändå självklarhet att bli gravid. Många måste begrava drömmen om familjen när man inte hittar passande partner eller man inte blir gravid trots försök. Det lönar sig att söka sig till infertilitetsundersökningar om man har försökt bli gravid med regelbundna samlag i ett år.

Det lönar sig att söka sig till undersökningar tidigare om:

  • kvinnan är över 35-årig.
  • kvinnans menstruationscykel är lång (över 35 dagar) eller kort (under 25 dagar).
  • menstruationscykel växlar mycket eller blödningar är väldigt rikliga, utdragna eller smärtsamma.
  • kvinnan har haft äggstocksinflammation.
  • mannen har opererats nära ljumskar eller pungar.
  • mannen har haft svåra inflammationer i genitalorgan.
  • mannen har störningar med erektion eller ejakulation.

Du är alltid välkommen att diskutera ditt tillstånd till Ovumias kliniker! Boka tid till läkarmottagning eller fertilitetskontroll.

Boka tid

Källor:
Klemetti R., ym. (2014). Lastenhankinnan ajoitus. Teoksessa: Lapsiperheiden hyvinvointi 2014, toim. Lammi-Taskula, J & Karvonen, S. Helsinki: THL.
MSD. (2014) Hedelmällisyys. Tieteellisinä asiantuntijoina Aila Tiitinen ja Antti Perheentupa.
Terveyskirjasto Duodecim (2018). Lapsettomuus. Aila Tiitinen.
Terveyskirjasto Duodecim (2018). Miehen lapsettomuus. Aila Tiitinen.

Se även