• sv
    • fi
    • en

Fertilitets­kontroll

Boka tid

När din fertilitet börjar oroa dig, är det dags för en fertilitetskontroll.

Varför ska du komma till Ovumias fertilitets­kontroll?

  • Du får värdefull information om din fertilitet.
  • Du får information om hur du bevarar din fertilitet (äggfrysning).
  • Du kan ersätta ett gynekologbesök med fertilitetskontrollen.
  • Fertilitetskontrollen inkluderar ett besök hos specialist (45–60 min.), gynekologisk undersökning och ultraljudsundersökning.
  • Ett gynekologiskt cellprov och hormontest kan göras vid behov.

Fertilitetsrelaterade frågor kan vara ett orosmoment även om graviditet ännu inte är aktuellt. Att diskutera med en sakkunnig inom fertilitet kan lugna dig. Du kan komma och diskutera fertilitetsfrågor ensam eller med din partner även om du fortfarande använder preventivmedel. Om du redan har försökt att bli gravid i mer än ett år, rekommenderar vi att du bokar ett första besök hos en av våra infertilitetsläkare istället för en fertilitetskontroll.

Faktorer som påverkar fertiliteten

Fertiliteten hos människan är summan av flera faktorer. Studier har visat att särskilt kvinnors ålder spelar en viktig roll för fertiliteten – vi vet att fertiliteten börjar minska redan vid 30 års ålder och att chansen att bli gravid minskar snabbt efter att kvinnan fyllt 35 år. När du börjar försöka att bli gravid först i 40-årsåldern, är risken för infertilitet redan hög. Det varierar dock stort från individ till individ. Männens ålder är också viktig, men dess roll är mycket svårare att uppskatta. En hälsosam livsstil har också stor betydelse för fertiliteten. Viktproblem (över- eller undervikt), rökning, omfattande drogmissbruk, eller överdriven fysisk aktivitet är kända faktorer som påverkar fertiliteten på ett negativt sätt och minskar möjligheterna för att bli gravid.

Även många sjukdomar och läkemedel kan påverka fertiliteten och göra det svårt att bli gravid. Bland annat polycystiska ovarier, andra menstruationsrubbningar, endometrios, flera hormonsjukdomar, en historia av ätstörningar eller malignitet i barndomen kan minska möjligheten att bli gravid. Det finns flera faktorer som kan påverka männens spermakvalitet. Testikelretention, sjuklig testikelinflammation, pungåderbråck eller användning av hormonprodukter kan alla minska spermiernas förmåga att befrukta ägg.

Boka tid

Se även

Våra experter

Johanna
Aaltonen

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

  

Päivi
Joki-Korpela

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Helsinki

  

Hanna
de
Ruyter

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

  

Anna
Kivijärvi

Chefsöverläkare i Jyväskylä, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Jyväskylä

  

Isto
Uusi-Erkkilä

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

   

Kati
Pentti

Chefsöverläkare i Tammerfors, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

   

Candido
Tomás

Utvecklingschef, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

    

Sami
Onoila

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt perinatologi, sexualterapeut (NACS)
Tampere

    

Mari
Sälevaara

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

    

Heli
Lyytinen

Chefsöverläkare i Helsingfors, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Helsinki

  

Paula
Kuivasaari-Pirinen

Chefsöverläkare i Kuopio, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Kuopio

  

Jarna
Moilanen

Chefsöverläkare, M.D., MBA, specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Helsinki