• sv
    • fi
    • en

Första besök

Du kan boka tid för att träffa en läkare om du är orolig för din fertilitet eller om du trots försök inte blir gravid. På Ovumia får du hjälp av erfarna och  sakkunniga experter, som har tillgång till de senaste metoderna för behandling av infertilitet.

Första besöket

Du kan boka ett första besök på Ovumia som par (man-kvinna eller kvinnopar) eller som ensamstående, dvs. om du som kvinna planerar att skaffa barn på egen hand.

Man kan också komma på ett första besök även om behandlingar redan har utförts någon annanstans. Under det första besöket går man då igenom behandlingshistoriken och skapar en plan för fortsatt behandling på Ovumia.

Det är också möjligt att till exempel flytta frysta embryon från en annan klinik till Ovumia och fortsätta behandlingarna här.

Hur ska du förbereda dig inför det första besöket?

Före ditt första besök önskar vi att du fyller i hälsodeklarationsblanketterna i god tid. På så sätt kan läkaren bekanta sig med din information i förväg och ställa eventuella specifika frågor till dig.

Om du har behandlats någon annanstans är det också bra att du ta med dig dina tidigare behandlingsjournaler. Detta gör det möjligt att göra en noggrannare bedömning och planera framtida infertilitetsundersökningar och behandling.

Vad händer vid det första besöket?

Vid första besöket träffar man en läkare som är specialiserad på fertilitetsbehandlingar och -undersökningar, och som genomför en mer detaljerad intervju med kvinnan eller paret. Om man som par planerar att skaffa barn, önskar vi att båda parter kommer tillsammans till det första besöket.

Under besöket diskuteras noggrant hälso- och livsstilsfaktorer, som påverkar infertilitet och fertilitet. Kvinnan genomgår vanligtvis en gynekologisk undersökning och en ultraljudsundersökning. För mannen rekommenderas en sperma-analys, ifall en sådan inte gjorts tidigare eller det har gått flera år sedan senaste gång.

Vid första besöket går vi igenom möjliga orsaker till infertilitet och olika former av fertilitetsbehandlingar. Vi planerar de nödvändiga fertilitetsundersökningarna och utarbetar också en individuell behandlingsplan. Under det första besöket ger vi även information om vår kliniks rutiner, och ni träffar också en sjuksköterska.

Våra kunder bestämmer alltid själva vilka typer av behandlingar de är redo för och i vilken takt de vill gå framåt. 80–85 % av våra kunder får hjälp av våra nuvarande behandlingsmetoder.

Boka en tid för ett första besök!

 

Boka tid