• sv
    • fi
    • en

Missfallsklinik

Missfallsklinik

Var fjärde graviditet kan sluta i missfall. Finlands första missfallsklinik vid Ovumias klinik i Tammerfors erbjuder hjälp med att återhämta sig från ett missfall, ta reda på orsakerna och planera en ny graviditet.

Man räknar med att det förekommer missfall i cirka 15-25 procent av graviditeterna. Cirka 5 procent får två missfall och 1-3 procent har minst 3 missfall. De flesta missfall inträffar under första trimestern. Man pratar om återkommande missfall när en kvinna har haft 2-3 missfall i rad. Majoriteten av missfall sker i början av graviditeten och orsakas av avvikelser i antalet kromosomer hos fostret. Vid infertilitetsbehandlingar är andelen missfall minst 60 procent.

Missfall är både fysiskt och psykiskt stressigt. Ovumias missfallsklinik utreder orsakerna till missfall och erbjuder hjälp med psykisk stresshantering och planering av nästa graviditet. Syftet är också att förebygga missfall.

Missfallsmottagningen har både en läkarmottagning och en psykoterapeutmottagning. Du kan söka till missfallsmottagningen oavsett hur många missfall du har haft och hur graviditeterna startade. Du är välkommen till kliniken ensam eller tillsammans med din partner.

Läkarmottagning

Vid läkarbesöket på missfallsmottagningen (första besöket 60-90 minuter) ges förhandsinformation, utförs grund- och ultraljudsundersökning och ges rekommendationer för eventuella ytterligare undersökningar. Baserat på fynden och ytterligare studier ges rekommendationer för nästa graviditet vid behov.

Missfallskliniken har till sitt förfogande den senaste forskningsinformationen och metoderna inom området. Fosterorsaker kan fastställas med en POC-undersökning (products of conception) eller via ultraljudsundersökning av potentiellt urskiljbara förändringar i  fostermorfologi.

När man utreder orsakerna till missfall undersöks eventuella morfologiska avvikelser i livmodern. Blodprover kan också användas för att undersöka möjliga andra orsaker, såsom ökad benägenhet till trombosis, metabola sjukdomar och vid behov parets kromosomuppsättning.

Mottagning av psykoterapeut

Förutom medicinska undersökningar och behandlingar ger Ovumias missfallsmottagning även det psykologiska stöd du behöver efter din förlust. Ovumias psykoterapeuter är specialiserade på behandling av psykologisk kris efter missfall. Vid mottagningsbesök får du krishjälp och redskap att hantera den sorg och de känslor som situationen väcker. Du är välkommen till mottagning antingen ensam eller tillsammans med din partner.

På våra terapeuters mottagning kan vi hjälpa dig att bearbeta förlusten inte bara fysiskt utan även psykiskt. Med hjälp av psykologiskt stöd kan vi förebygga utvecklingen av psykiska symtom och behandla symtom som redan orsakats av förlusten, såsom ångest, långvarig sorg eller traumatisk stress.

Med professionellt stöd kan du fortsätta att försöka bli gravid efter en förlust. Psykoterapeuterna på Ovumia missfallsmottagning går vid din sida så länge du behöver stöd. En del av våra kunder träffar kristerapeuten bara en gång, medan andra fortsätter att kontakta terapeuten under hela den nya graviditeten, ända fram till bebisperioden.

Boka tid på missfallskliniken Ovumia i Tammerfors, telefon.

Telefonbokning Tammerfors

Tidsbokning och info måndag till fredag kl. 8.15–15.00 tfn +358 20 747 9310