• sv
    • fi
    • en
    • de

Candido Tomás

Utvecklingschef, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin

Tampere

    

Läkaren Candido Tomás är fött i Portugal och har studerat Medicin vid Universitetet av Lisboa. Han har blivit Gynekolog vid Uleåborg Universitet år 1995 och specialist i Reproduktionsmedicin år 2005. Han har disputerat 1994 i ämnet Gynekologisk onkologi. Han började arbeta som fertilitetsläkare år 1995, först vid Universitetssjukhuset i Uleåborg och som fertilitetsspecialist i Ava och Fertinova, och från 2014 i Ovumia i Tammerfors. Han är en av grundarna av Ava-Kliniken i Lisboa, och fortsätter där som Medical Director. Han har konstruerat ett datorprogram, som är i bruk i flera fertilitetskliniker i Finland.

Språkkunskap

  • finska
  • engelska
  • spanska
  • portugisiska

Boka tid