• sv
    • en
    • de

Prislista för utländska patienter

Ovumia erbjuder avancerade och individuella fertilitetsbehandlingar.

Till priserna tillkommer en kontorsavgift på 19 €.

Från och med den 1 mars 2024 tillkommer en prishöjning på 20 % för mottagningstider och ingrepp, som utförs på lördagar.
(gäller inte för första besök till läkare, laboratorieprov och sperma-analys)

Första besöket

Pris

+ Specialistläkarmottagning

199 €

Läkarmottagning via Teams

199 €

Grundläggande undersökningar

Pris

Spermaundersökning

91 €

+ Undersökning av äggledarna

346 €

+ Infektionstester

124 €

+ Testikelbiopsi

1074 €

Fertilitets­behandlingar med egna celler

Pris

+ Provrörsbefruktning (IVF) Tampere

3753 €

+ Provrörsbefruktning (IVF) Helsinki

4043 €

+ Mikroinjektion (ICSI), Tampere

4523 €

+ Mikroinjektion (ICSI), Helsinki

4813 €

Insemination (IUI)

552 €

Överföring av fryst embryon

1119 €

Priserna inkluderar inte: första besök, behandlingsplanering eller donatorcellsrådgivning, läkemedelskostnader, laboratorie- eller andra grundläggande tester, extra odlingsdagar eller andra ytterligare laboratorietjänster (t.ex. EmbryoGlue®, embryoskopodling). Priserna är delvis vägledande då behovet av besök och rutiner bestäms individuellt.

Fertilitets­behandlingar med donerade celler

Pris

+ Äggdonationsbehandling / Tampere

9800 €

+ Äggdonationsbehandling + / Tampere

13200 €

+ Äggdonationsbehandling / Helsinki

10050 €

+ Äggdonationsbehandling + / Helsinki

13450 €

Donerade spermier/en behandling, finsk sperma

495 €

+ Donerade spermier/en behandling, danska sperma

900 €

Priserna inkluderar inte: första besök, behandlingsplanering eller donatorcellsrådgivning, läkemedelskostnader, laboratorie- eller andra grundläggande tester, extra odlingsdagar eller andra ytterligare laboratorietjänster (t.ex. EmbryoGlue®, embryoskopodling). Priserna är delvis vägledande då behovet av besök och rutiner bestäms individuellt.

Ytterligare tjänster

Pris

Öppning av embryots skal (AHA)

508 €

+ ERA-test

1185 €

Selektion av mogna spermier för ICSI (PICSI)

158 €

+ EmbryoScope®

510 €

EmbryoGlue®

200 €

+ Blastocystodling/dag

362 €

PRP ( platelet-rich plasma)

260 €

Infrysnings- och förvaringsavgifter

Pris

+ Frysning och förvaring av embryon 1 år

478-849 €

Frysning och förvaring av sperma 1 år

478 €

Förlängd förvaring av embryon eller sperma 1 år

218 €

Frysning av sperma för behandlingen

195 €

Frysning av äggceller

Pris

Frysning av äggceller

2202 €

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Pris

Psykologbesök

Pris

Rådgivning om donerade celler och utlåtande

170 €

Övriga avgifter

Pris

Kansliavgifter

19 €

Kansliavgifter, psykolog- och psykoterapibesök

6 €

Oavbokad tid

92 €

Prislistan är delvis vägledande eftersom behovet av besök och åtgärder bestäms individuellt. Behandlingspriserna omfattar inte läkemedelskostnader. En administrativ avgift tillkommer.

Prislistan gäller fr.o.m. 1.5.2024. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna och kontrollera din kreditinformation.

Från och med den 1 mars 2024 tillkommer en prishöjning på 20 % för mottagningstider och ingrepp, som utförs på lördagar.
(gäller inte för första besök till läkare, laboratorieprov och sperma-analys)